Лінійна функція

- функція виду y=kx+b, де k і b – дійсні числа.

» Словник математичних термінів і понять