appointment

- зустріч - [ə'pɔɪntmənt]

» Загальний словник термінів