Роздробленість

- розчленування держави на окремі самостійні утворення (землі, князівства тощо).

» Основні терміни, поняття, імена