Монголо-татарське іго

– експлуатація руських земель монголо-татарськими завойовниками.

» Основні терміни, поняття, імена