professional

– професіонал – [prəˈfeʃənəl]

» Загальний словник термінів