intonation

– інтонація – [ˌɪntəʊˈneɪʃən]

» Загальний словник термінів