inflection

– закінчення (у слові); модуляція (голосу, звуку) – [ɪnˈflɛkʃən]

» Загальний словник термінів