entail

– спричиняти – [ɪnˈteɪl]

» Загальний словник термінів