lead

вести – [liːd]

» Загальний словник термінів