archaeology

- археологія  - [ˌɑːkɪˈɒlədʒi]

» Загальний словник термінів