Ділення

дія, за допомогою якої знаходять один із множників за відомими добутком та другим множником.

» Словник математичних термінів і понять