Знаменник

показує, на скільки рівних частин поділили цілу величину.

» Словник математичних термінів і понять