Неправильний дріб

звичайний дріб, чисельник якого більший за знаменник або дорівнює знаменнику.

» Словник математичних термінів і понять