Величина

- спільна влас­тивість об'єктів певного класу.

» Словник математичних термінів і понять