Взаємно обернені числа

- числа, які в добутку дають одиницю.

» Словник математичних термінів і понять