Виділяти повний квадрат

-  представляти тричлен у ви­гляді суми квадрата двочлена та числа.

» Словник математичних термінів і понять