Кодифікація

- систематизація та укладення в один збірник юридичних норм, що поєднують певні галузі права.

» Основні терміни, поняття, імена