Скоротний дріб

- дріб, в якому чисельник і знаменник мають спільний дільник.

» Словник математичних термінів і понять