Заміна змінної

- операція, результатом якої є математичний вираз з іншою змінною, еквівалентний даному.

» Словник математичних термінів і понять