Ірраціональні числа

- числа, які не можна подати у вигляді  \frac{m}{n} ,m \epsilon N,n \epsilon N.

» Словник математичних термінів і понять