Графік рівняння із двома змінними

множину точок координатної площини, координати яких є розв’язками цього рівняння.

» Словник математичних термінів і понять