Нестрогі нерівності

 - два вирази, які сполучені знаком ≥ або ≤.

» Словник математичних термінів і понять