Абсолютно збіжний інтеграл

- інтеграл, модуль якого збігається.

» Словник математичних термінів і понять