Інтервал збіжності

- проміжок, на якому збігається послідовність, інтеграл та ін.

» Словник математичних термінів і понять