Ймовірність

- характерис­тика величини, яка виражає кількісну оцінку можливості появи випадкової події.

» Словник математичних термінів і понять