Квадратична функція

- многочлен другого степеня виду у=ах2+bх+с.

» Словник математичних термінів і понять