Квадратична нерівність

- нерівність, в яку змінна вхо­дить в другому степені (в квадраті).

» Словник математичних термінів і понять