Парабола

- графік квадратичної функції.

» Словник математичних термінів і понять