Неповне квадратне рівняння

- квадратне рівняння, у якого хоча б один з коефіцієнтів – b або с – дорівнює нулю.

» Словник математичних термінів і понять