Корінь квадратного тричлена

- значення змінної, при якому значення цього тричлена дорівнює нулю.

» Словник математичних термінів і понять