Ірраціональне рівняння

- рівняння, що містить змінну під знаком кореня (радикала).

» Словник математичних термінів і понять