Ірраціональна функція

- функція, у якої аргумент знахо­диться під знаком радикала (кореня).

» Словник математичних термінів і понять