Селяни-кріпаки

- особи, особисто, соціально й економічно залежні від своїх поміщиків.

» Основні терміни, поняття, імена