Асиміляція

- злиття одного народу з іншим.

» Основні терміни, поняття, імена