Реформа селянська

- скасування кріпацтва у Російській імперії; наділення селян землею; регламентація поміщицького землеволодіння.

» Основні терміни, поняття, імена