Інвестиція

- довгострокове вкладення капіталу в різногалузеві підприємства та установи з метою отримання прибутку.

» Основні терміни, поняття, імена