Парцеляція

- назва процедури поділу землі на дрібні ділянки.

» Основні терміни, поняття, імена