Госпрозрахунок

- метод господарювання, що поєднує централізоване керівництво з певною економічною самостійністю підприємств.

» Основні терміни, поняття, імена