cancel (to cancel)

- відміняти - ['kæn(t)s(ə)l]

» Загальний словник термінів