Культ

– сукупність релігійних обрядів: жертвоприношення, заклинання, молитви.

» Основні терміни, поняття, імена