Матеріальна культура

– матеріальні цінності (одяг, їжа, житло тощо).

» Основні терміни, поняття, імена