Народність

– спільність людей, що формується в процесі злиття різних племен, якій притаманні спільна територія, мова, культура.

» Основні терміни, поняття, імена