ward

– палата – [wɔːd]

» Загальний словник термінів