ecological

– екологічний – [ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl]

» Загальний словник термінів