Автономія

- принцип самоуправління, право населення тієї чи іншої території самостійно вирішувати справи свого внутрішнього життя.

» Основні терміни, поняття, імена