multiple

– численний – [ˈmʌltɪpəl]

» Загальний словник термінів