to drive sth. home

– довести щось, доказати

» Загальний словник термінів