abrupt

– різкий – [əˈbrʌpt]

» Загальний словник термінів