evaluation

– оцінювання – [ɪˌvæljʊˈeɪʃ ən]

» Загальний словник термінів