impatient

– нетерплячий – [ɪmˈpeɪʃənt]

» Загальний словник термінів